شنستیل سینه و فیله م...

فروش شنستیل سینه و فیله فله منجمد

ادامه نوشته ...

گردن مرغ

فروش گردن مرغ به صورت بسته بندی و فله

ادامه نوشته ...

شینتسل ران مرغ

فروش شینتسل ران مرغ

ادامه نوشته ...

ساق ران مرغ

فروش ساق ران به صورت بسته بندی گرم و فله منجمد

ادامه نوشته ...

فیله گردن مرغ

فروش فیله گردن مرغ

ادامه نوشته ...

جوجه کباب زعفرانی بی...

فروش جوجه کباب زعفرانی بی استخوان

ادامه نوشته ...

سینه گرد مرغ

فروش سینه مرغ تاریخ روز بسته بندی شده

ادامه نوشته ...

ران کامل مرغ بسته بن...

ران کامل بسته بندی تاریخ روز

ادامه نوشته ...