چربی مرغ

فروش چربی مرغ

مشاهده محصول

خمیر مرغ منجمد

فروش خمیر مرغ منجمد

مشاهده محصول

جوجه کباب ساده با اس...

فروش جوجه کباب ساده با استخوان

مشاهده محصول

بال تک زعفرانی مرغ

فروش بال تک زعفرانی مرغ

مشاهده محصول

بال تک ساده

فروش بال تک ساده

مشاهده محصول

مغز ران مرغ

فروش مغز ران مرغ به صورت بسته بندی تاریخ روز

مشاهده محصول

شینتسل ران

فروش شینتسل ران فله منجمد

مشاهده محصول

شنستیل سینه و فیله م...

فروش شنستیل سینه و فیله فله منجمد

مشاهده محصول

گردن مرغ

فروش گردن مرغ به صورت بسته بندی و فله

مشاهده محصول

شینتسل ران مرغ

فروش شینتسل ران مرغ

مشاهده محصول

ساق ران مرغ

فروش ساق ران به صورت بسته بندی گرم و فله منجمد

مشاهده محصول

فیله گردن مرغ

فروش فیله گردن مرغ

مشاهده محصول