تمدید کاهش عوارض صادراتی مرغ به ۱۵۰۰ تومان633 بازدید

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، تقلیل عوارض صادراتی مرغ به ۱۵۰۰ تومان به گمرک ابلاغ شد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در مکاتبه ای با مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص کاهش عوارض صادراتی مرغ به 1500 تومان را ابلاغ کرد. بر این اساس کاهش عوارض صادراتی مرغ به 1500 تومان به ازای هر کیلو تا پایان تیر ماه سال جاری تمدید گردید. همچنین با صادرات مرغ زنده در سقف 400 تن و به صورت مجوز موردی ارز مرزهای سیستان و بلوچستان تا پایان خرداد ماه موافقت شد.