قیمت جوجه یکروزه از ۱۰ هزار تومان گذشت317 بازدید

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: هم اکنون هر قطعه جوجه یکروزه با قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان به دست مرغدار می رسد. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: همچنان جوجه بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود که استمرار این روند، جوجه ریزی شب عید را دچار چالش می کند. باید نظارت بیشتری بر بازار جوجه صورت گیرد. وی گفت: طبق آمار سامانه سماصط، از ابتدای دی تاکنون ۱۱۵ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که تا پایان ماه برآورد می شود حجم جوجه ریزی به ۱۳۰ میلیون قطعه برسد.