تولید و سهم صادرات گوشت مرغ ایران769 بازدید

حمید آماده استاد اقتصاد کشاورزی در وبینار اقتصاد صنعت مرغداری که در استودیوی ITPNews برگزار گردید با اظهار اینکه ایران سهم چندانی در بازار بین المللی گوشت مرغ نداردگفت: در سال 1397 تولید گوشت مرغ در ایران حدود2.3 میلیون تن بوده و در واقع سهم ایران در بازار گوشت مرغ از کل تولید جهان 1.8درصد بوده است از این جهت ایران در دنیا رتبه دهم و در آسیا رتیه پنجم را به خود اختصاص داده است و به نظر می آید جایگاه خوبی نداشته اما ایران با استفاده از فرصت های اقتصادی می تواند جایگاه مناسبی در تولید گوشت مرغ و ارتقاء این سهم داشته باشد. وی همچنین یادآورشد: اوج تولید گوشت مرغ ایران در سال 1397 بوده که در این سال هیچگونه واردات گوشت مرغ نداشته و 10 هزار تن صادرات نیز انجام داده است. آماده خاطر نشان کرد: سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور ما از حدود 25 تا 28 کیلوگرم اعلام شده که این عدد نصف سرانه مصرف مردم سایر دنیا می باشد.